fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartosz Kołodziejczak prowadzący działalność gospodarczą PERSONALIZOWANE MEBLE DREWNIANE BARTOSZ KOŁODZIEJCZAK, NIP: 9820280552, z siedzibą w Kalinko 6a, 95-030 Rzgów, adres e-mail: kontakt@taksiesklada.pl (dalej jako „ADO”).

 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania zostały pozyskane ponieważ wprowadzili je Państwo w naszym formularzu kontaktowym lub w formularzu zamówienia dokonując zakupu w naszym sklepie lub w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej.

 3. Pani/Pana dane osobowe:

  a) imię, adres e-mail, telefon kontaktowy przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym, obowiązek wynika z dobrowolnej z zgody udzielonej nam po to, byśmy mogli dokonać odpowiedzi na podstawie akceptacji wybranego checkboxa znajdującego się w formularzu.

  b) imię, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zamówienia w sklepie internetowym https://taksiesklada.pl, obowiązek wynika z realizacji zamówienia zawartego z ADO na podstawie akceptacji regulaminu sklepu internetowego.

  c) imię, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, przetwarzane będą w celu prowadzenia procesów reklamacyjnych dotyczących złożonego zamówienia w sklepie internetowym https://taksiesklada.pl, obowiązek wynika z przepisu prawa dot. rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmoty trzecie, czyli podwykonawcy, z których usług korzystamy w celu realizacji Państwa usługi:

  – partner logistyczny oferujący usługi kurierskie: Apaczka.pl

  – dostawca usług bankowych, prawnych oraz księgowych z którego usług korzystamy;

 5. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do podmiotów trzecich;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz uwzględnienia Państwa roszczeń reklamacyjnych;

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;

 8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

 9. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne / wymogiem ustawowym / warunkiem umownym / warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji zamówienia lub niemożliwość odpowiedzi na roszczenia reklamacyjne.

 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://taksiesklada.pl

 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator – firma PERSONALIZOWANE MEBLE DREWNIANE BARTOSZ KOŁODZIEJCZAK, prowadząca działalność pod adresem: Kalinko 6a, 95-030 Rzgów, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9820280552, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

   

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

   

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Facebook

 • Instagram

   

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

   

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

   

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

TAK SIĘ SKŁADA
ZADZWOŃ